Boli sme v sade

Nenáročnú prechádzku Sadom Janka Kráľa v Bratislave – Petržalke zvládli malí aj veľkí.

Obliekli sme si tričko

« 2 z 2 »

Ďakujeme za Kresbu, ktorú nakreslil slovenský herec a ilustrátor Boris Farkaš.

Všetkým sa tričká veľmi páčili. 70 z nich sa predalo na pochode.

spoznali
sme parkinsona

Presne pred 200 rokmi anglický lekár Dr. James Parkinson ako prvý popísal príznaky Parkinsonovej choroby.

Vďaka študentom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sme ich mohli spoznať aj my.

Odniesli
sme si POZNANIE

Ďakujeme lekárom
MUDr. Alici Kušnírovej a MUDr. Igorovi STrakovi za to, že odpovedali na všetky vaše otázky.

Brožúry o Parkinsonovej chorobe mali veľký úspech. Prinesieme ich aj o rok.

Záštita nad podujatím

Textbox Section

Ďakujeme
za podporu

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

minister zdravotníctva Slovenskej republiky

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc. PhD.

predseda Slovenskej neurologickej spoločnosti

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

neurológ, Lekárska fakulta UK Bratislava

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

dekan Lekárskej fakulty UK Bratislava